Zásady ochrany osobných údajov

Qidi Technology Co., Ltd (spoločne „my“, „nás“ a „naše“) rešpektuje vaše súkromie. Prečítajte si nasledujúce informácie, aby ste sa dozvedeli viac o našich Zásadách ochrany osobných údajov (ďalej len „tieto Zásady“). Tieto zásady sa vzťahujú na naše webové stránky, produkty a služby.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ako eu.qidi3d.store (ďalej len „stránka“ alebo „my“) zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše osobné údaje, keď navštívite túto stránku alebo na nej nakupujete.

Kontakt

Ak máte po prečítaní týchto zásad ďalšie otázky, chcete viac informácií o našich postupoch ochrany osobných údajov alebo by ste chceli podať sťažnosť, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@qd3dprinter.com alebo telefonicky na 0086-577-66881077

 

Zhromažďovanie osobných údajov

Keď navštívite stránku, zhromažďujeme určité informácie o vašom zariadení, vašej interakcii so stránkou a informácie potrebné na spracovanie vašich nákupov. Správne zhromažďujeme vaše informácie na stránkach chránených technológiou SSL. Môžeme tiež zhromažďovať ďalšie informácie, ak nás kontaktujete kvôli zákazníckej podpore. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov označujeme akékoľvek informácie o identifikovateľnom jednotlivcovi (vrátane nižšie uvedených informácií) ako „Osobné informácie“. Viac informácií o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo, nájdete v zozname nižšie.

 • Informácie o zariadení
  • Účel zhromažďovania: na presné načítanie stránky a na vykonávanie analýz používania stránky na optimalizáciu našej stránky.
  • Zdroj zhromažďovania: Zhromažďuje sa automaticky, keď vstúpite na našu stránku pomocou súborov cookie, protokolových súborov, webových majákov, značiek alebo pixelov.
  • Zhromaždené osobné údaje: verzia webového prehliadača, IP adresa, časové pásmo, informácie o súboroch cookie, aké stránky alebo produkty si prezeráte, hľadané výrazy a spôsob interakcie so stránkou.
 • Informácie o objednávke
  • Účel odberu: poskytovať vám produkty alebo služby na plnenie našej zmluvy, spracovávať vaše platobné údaje, zaisťovať prepravu a poskytovať vám faktúry a/alebo potvrdenia objednávok, komunikovať s vami, preverte naše objednávky z hľadiska potenciálneho rizika alebo podvodu, a keď sú v súlade s preferenciami, ktoré ste s nami zdieľali, poskytnite vám informácie alebo reklamu týkajúce sa našich produktov alebo služieb.
  • Zdroj zbierky: získané od vás.
  • Zhromaždené osobné údaje: meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, informácie o platbe (vrátane čísel kreditných kariet), e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Informácie o zákazníckej podpore
  • Účel zberu: poskytovať zákaznícku podporu.
  • Zdroj zbierky: získané od vás
  • Zhromaždené osobné údaje: meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, informácie o platbe (vrátane čísel kreditných kariet), e-mailová adresa a telefónne číslo.

Neplnoletí

Stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 13 rokov. Zámerne nezhromažďujeme osobné údaje od detí. Ak ste rodič alebo opatrovník a domnievate sa, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás na vyššie uvedenej adrese a požiadajte o ich vymazanie.

 

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb, aby nám pomohli poskytovať naše služby a plniť naše zmluvy s vami, ako je popísané vyššie. Napríklad:

 • Na podporu nášho online obchodu používame službu Shopify. Viac o tom, ako Shopify používa vaše osobné údaje, si môžete prečítať tu: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať, aby sme dodržali príslušné zákony a nariadenia, aby sme reagovali na predvolanie, príkaz na prehliadku alebo iné zákonné žiadosti o informácie, ktoré dostaneme, alebo aby sme inak chránili naše práva

Reklama na základe správania

Ako je popísané vyššie, vaše osobné údaje používame na poskytovanie cielených reklám alebo marketingovej komunikácie, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Napríklad:

 • Službu Google Analytics nám pomáha pochopiť, ako naši zákazníci používajú túto stránku. Viac o tom, ako spoločnosť Google používa vaše osobné informácie, si môžete prečítať tu: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.
 • Informácie o vašom používaní stránky, vašich nákupoch a interakcii s našimi reklamami na iných webových stránkach zdieľame s našimi reklamnými partnermi. Niektoré z týchto informácií zhromažďujeme a zdieľame priamo s našimi reklamnými partnermi a v niektorých prípadoch pomocou súborov cookie alebo iných podobných technológií (s ktorými môžete súhlasiť v závislosti od vašej polohy).

Viac informácií o tom, ako funguje cielená reklama, môžete navštíviť vzdelávaciu stránku Network Advertising Initiative („NAI“) na adrese https://www.networkadvertising.org/understanding-online- reklama/ako-to-to-funguje.

Z cielenej reklamy sa môžete odhlásiť:

Okrem toho sa môžete odhlásiť z niektorých z týchto služieb navštívením odhlasovacieho portálu Digital Advertising Alliance na adrese: https://optout.aboutads.info/.

Používanie osobných informácií

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie našich služieb, ktoré zahŕňajú: ponúkanie produktov na predaj, spracovanie platieb, odoslanie a vybavenie vašej objednávky a informovanie o nových produktoch, službách a ponukách.

Zákonný základ

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov („GDPR“), ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), spracúvame vaše osobné údaje na základe nasledujúcich právnych základov:

 • Váš súhlas;
 • plnenie zmluvy medzi vami a stránkou;
 • Dodržiavanie našich zákonných povinností;
 • Na ochranu vašich životne dôležitých záujmov;
 • vykonať úlohu vykonávanú vo verejnom záujme;
 • Pre naše oprávnené záujmy, ktoré neprevažujú nad vašimi základnými právami a slobodami.

Retencia

Keď zadáte objednávku prostredníctvom stránky, budeme uchovávať vaše osobné údaje pre naše záznamy, pokiaľ a kým nás nepožiadate o vymazanie týchto informácií.

Automatické rozhodovanie

Ak ste obyvateľom EHP, máte právo namietať proti spracovaniu založenému výlučne na automatizovanom rozhodovaní (ktoré zahŕňa profilovanie), ak má toto rozhodovanie pre vás právne účinky alebo sa vás inak významne dotýka.

Nezapájame sa do plne automatizovaného rozhodovania, ktoré má právny alebo inak významný vplyv pomocou údajov o zákazníkoch.

Náš procesor Shopify používa obmedzené automatizované rozhodovanie, aby zabránil podvodom, ktoré na vás nemajú právny alebo inak významný vplyv.

Služby, ktoré zahŕňajú prvky automatizovaného rozhodovania, zahŕňajú:

 • Dočasná čierna listina IP adries spojená s opakovanými neúspešnými transakciami. Táto čierna listina pretrváva malý počet hodín.
 • Dočasná čierna listina kreditných kariet priradená k IP adresám na čiernej listine. Táto čierna listina trvá malý počet dní.

Nepredávame osobné informácie

 • eu.qidi3d.store (ďalej len „stránka“ alebo „my“) nezámerne zámerne nezhromažďuje osobné údaje používateľov.
 • My nepredávame osobné informácie používateľov
 • My nepoužívame osobné informácie ani obrázky používateľov na reklamy bez súhlasu používateľa.

Zmeny

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odrážali napríklad zmeny v našich postupoch alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov.

Sťažnosti

Ako je uvedené vyššie, ak by ste chceli podať sťažnosť, kontaktujte nás e-mailom alebo poštou pomocou údajov uvedených vyššie v časti „Kontakt“.

Posledná aktualizácia: 20. 10. 2022

.