Záručná politika / popredajná podpora

Tieto pravidlá záruky Qidi (tieto „pravidlá“) sa vzťahujú iba na produkty Qidi, ktoré ste si zakúpili na webe Qidi, v obchode Qidi Direct Store na nákupnom webe, ako je Amazon, AliExpress, eBay a autorizovaný predajca Qidi.

Čo je pokryté

Qidi poskytuje 2-ročnú záruku na I-Fast/X-CF Pro/X-Max/X-Plus tieto 4 tlačiarne objednané z oficiálnej webovej stránky Qidi (táto stránka).
Qidi poskytuje 1-ročnú záruku na všetky 3D tlačiarne zakúpené v obchode Qidi Direct Store na nákupných webových stránkach, ako sú Amazon, AliExpress, eBay a autorizovaný predajca spoločnosti Qidi.

V rámci tejto obmedzenej záruky Qidi Tech zaručuje, že každá tlačiareň Qidi, ktorú si zakúpite, bude bez väčších chýb pri bežnom používaní počas záručnej doby.

 

Ako získať záruku / popredajnú podporu

Záruku/popredajnú podporu môžete získať tak, že nás kontaktujete e-mailom s vaším * platným dokladom o kúpe. Urobte podrobný popis problému a pre lepšiu manipuláciu je lepšie poskytnúť nejaké fotografie (ak nejaké existujú). Môže vám ušetriť čas pri riešení problémov tým, že si pred kontaktovaním prečítate používateľské príručky.

Kontaktujte príslušnú e-mailovú adresu podľa vašej tlačiarne:


X-CF Pro: may@qd3dprinter.com / lisa@qd3dprinter.com 

I-Fast: Afast@qd3dprinter.com / Bfast@qd3dprinter.com 

X-Max: linda@qd3dprinter.com / sophia@qd3dprinter.com 

X-Plus: Aplus@qd3dprinter.com/Bplus@qd3dprinter.com

I-Mate: mateb@qd3dprinter.com

I-Mates: mateb@qd3dprinter.com

X-Pro: judy@qd3dprinter.com

S-Box: boxa@qd3dprinter.com

I-Box: boxa@qd3dprinter.com

 

Čo je potrebné na získanie záručnej/popredajnej podpory

Platný doklad o nákupe

 

* Platný doklad o kúpe:

  • Číslo objednávky z online nákupov uskutočnených prostredníctvom Qidi Tech alebo autorizovaných predajcov Qidi Tech
  • Predajná faktúra
  • Potvrdenie o predaji s dátumom od autorizovaného predajcu Qidi Tech, na ktorom je uvedený popis produktu spolu s jeho cenou.
  • Iný dôkaz

 

Čo urobí Qidi

Tím popredajnej podpory Qidi sa pokúsi diagnostikovať a vyriešiť váš problém e-mailom. Tím popredajnej podpory Qidi vás môže nasmerovať na stiahnutie a inštaláciu konkrétnych aktualizácií softvéru.

Ak sa váš problém nepodarí vyriešiť e-mailom alebo aplikáciou aktualizácií softvéru, tím popredajnej podpory Qidi zariadi bezplatnú výmenu dielov Ak sa na problém vzťahuje záruka.

Ak je problém závažným zlyhaním spôsobeným výrobnými chybami tlačiarne Qidi, tím popredajnej podpory Qidi rozhodne o čiastočnom vrátení/úplnom vrátení/výmene tlačiarne v závislosti od stupňa poruchy.

 

*Právo na konečnú interpretáciu patrí spoločnosti Qidi Tech.

 

Používanie osobných kontaktných informácií

Požiadaním o popredajnú podporu podľa týchto pravidiel oprávňujete spoločnosť Qidi Tech na uchovávanie vašich kontaktných informácií vrátane mena, telefónneho čísla, dodacej adresy a e-mailovej adresy. Qidi Tech bude chrániť bezpečnosť vašich informácií.