KASUTUSTINGIMUSED

ÜLEVAADE
Seda veebisaiti haldab QIDI TECH. Kogu saidil viitavad terminid "meie", "meie" ja "meie" QIDI TECH-ile. QIDI TECH pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu sellelt saidilt saadaolevat teavet, tööriistu ja teenuseid teile, kasutajale, tingimusel, et nõustute kõigi siin esitatud tingimuste, eeskirjade ja teadetega.

Meie saiti külastades ja/või meilt midagi ostes kasutate meie "teenust" ja nõustute järgima järgmisi tingimusi ("Teenusetingimused", "Tingimused"), sealhulgas neid lisatingimusi ja siin viidatud ja/või hüperlingi kaudu kättesaadavad eeskirjad. Need teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisu kaasautorid.

Palun lugege neid tingimusi Teenindage hoolikalt enne meie veebisaidile sisenemist või selle kasutamist. Saidi mis tahes osale sisenedes või seda kasutades nõustute järgima neid teenusetingimusi. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te veebisaidile siseneda ega teenuseid kasutada. Kui neid teenusetingimusi käsitletakse pakkumisena, on nõustumine sõnaselgelt piiratud nende teenusetingimustega.

Kõigile uutele funktsioonidele või tööriistadele, mis praegusesse poodi lisatakse, kehtivad samuti Kasutustingimused. Sellel lehel saate igal ajal vaadata teenusetingimuste uusimat versiooni. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada mis tahes osa käesolevatest teenusetingimustest, postitades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on seda lehte perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Veebisaidi jätkuv kasutamine või juurdepääs sellele pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Meie poodi hostib Shopify Inc. Nad pakuvad meile veebipõhist e-kaubandust. platvorm, mis võimaldab meil teile oma tooteid ja teenuseid müüa.

1. JAOTIS – VEEBIPOE TINGIMUSED
Nõustudes nende tingimustega Teenusetingimustes kinnitate, et olete oma elukohariigis või provintsis vähemalt täisealine või oma elukohariigis või provintsis täisealine ja olete andnud meile nõusoleku lubada mis tahes alaealised ülalpeetavad, et seda saiti kasutada.
Te ei tohi kasutada meie tooteid ühelgi ebaseaduslikel või volitamata eesmärkidel ega teenust kasutades rikkuda mis tahes seadusi oma jurisdiktsioonis (sealhulgas, kuid mitte ainult autoriõiguse seadustele).
Te ei tohi edastada mingeid usse ega viiruseid ega hävitavat koodi.
Tingimuste rikkumine või rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise.

2. JAOTIS – ÜLDTINGIMUSED
Jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest keegi mis tahes põhjusel ja igal ajal.
Te mõistate, et teie sisu (v.a krediitkaarditeave) võidakse edastada krüptimata ja see võib hõlmata (a) edastamist erinevate võrkude kaudu; ja (b) muudatused, mis on seotud võrkude või seadmete ühendamise tehniliste nõuetega vastavusse viimiseks. Krediitkaarditeave on võrkude kaudu edastamise ajal alati krüpteeritud.
Nõustute mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama ühtegi teenuse osa, teenust ega juurdepääsu teenusele. Teenus või mis tahes kontakt veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse, ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata.
Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega piira ega mõjuta muul viisil käesolevaid tingimusi .

OSA 3 – TEABE TÄPSUS, TÄIELIKUS JA AJAÕIGUS
Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave on ei ole täpne, täielik ega ajakohane.Sellel saidil olev materjal on mõeldud ainult üldiseks teabeks ning sellele ei tohiks tugineda ega kasutada otsuste tegemise ainsa alusena ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega konsulteerimata Igasugune tuginemine sellel saidil olevale materjalile on omal vastutusel.
See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja on esitatud ainult viitamiseks. Jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma saidil mingit teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidil toimuvaid muudatusi.

4. JAOTIS – TEENUSE JA HINDADE MUUDATUSED
Meie toodete hindu võidakse ette teatamata muuta.
Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ilma ette teatamata muuta või selle pakkumine katkestada.
Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.

5. - TOOTED VÕI TEENUSED
Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult võrgus. Nendel toodetel või teenustel võib olla piiratud kogus ja neid saab tagastada või vahetada ainult vastavalt meie tagastuspoliitikale.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et kuvada võimalikult täpselt meie toodete värve ja pilte, ilmuvad poodi. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värvi kuva on täpne.
Jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud piirama oma toodete või teenuste müüki ühelegi isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsiooni alla. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hindu võidakse meie äranägemisel igal ajal ette teatamata muuta. Jätame endale õiguse mis tahes toote tootmine igal ajal katkestada. Kõik sellel saidil tehtud toodete või teenuste pakkumised on kehtetud, kui see on keelatud.
Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootusi või teenuses esinevate vigade parandamist.

6. JAOTIS – ARVELDAMISE JA KONTOTEABE TÄPSUS
Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille meile esitate. Võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ühe inimese, leibkonna või tellimuse kohta ostetud koguseid. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud samale kliendikontole või selle all, sama krediitkaardiga ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või tarneaadressi. Juhul, kui teeme tellimust muudatuse või tühistame, võime proovida teid teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal antud e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mida meie hinnangul näivad olevat esitanud edasimüüjad, edasimüüjad või turustajad.

Nõustute esitama jooksva, täieliku ja täpse ostu- ja konto teave kõigi meie poes tehtud ostude kohta. Nõustute viivitamatult värskendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardinumbreid ning aegumiskuupäevi, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta.

Qidi Tech annab teie ostude kohta kviitungid, mis on saadaval e-posti teel.

7. JAOTIS – VALIKULISED TÖÖRIISTAD
Võime anda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mille üle me ei jälgi ega oma kontrolli ega sisendit.
Tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele "nagu on" ja "saadaval kujul" ilma garantiideta, mis tahes esindused või tingimused ja ilma igasuguse kinnituseta.Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb või on seotud teie valikuliste kolmanda osapoole tööriistade kasutamisega
Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine teie poolt toimub täielikult teie enda riisikol ja äranägemisel ning peaksite veenduge, et olete kursis tingimustega, mille alusel asjakohane kolmandast osapoolest pakkuja(d) tööriistu pakuvad, ja nõustute nendega.
Võime tulevikus pakkuda ka uusi teenuseid ja/või funktsioone veebisaidi kaudu (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside väljaandmine). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad ka need teenusetingimused.

8. JAOTIS – KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID
Teatud meie teenuse kaudu saadaolev sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada materjale kolmandatelt osapooltelt.
Sellel saidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad suunata teid kolmandate isikute veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise ega hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide või muude kolmandate osapoolte materjalide, toodete või teenuste eest.
Me ei vastuta kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on tehtud seoses mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitidega. Lugege hoolikalt üle kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõistate neid enne mis tahes tehingu tegemist. Kaebused, pretensioonid, mured või küsimused seoses kolmandate osapoolte toodetega tuleks suunata kolmandale osapoolele.

9. JAOTIS – KASUTAJA KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ESITAMISED
Kui saadate meie nõudmisel teatud konkreetseid esildisi (näiteks konkursitöid) või ilma meiepoolse taotluseta, saadate veebis loovaid ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale, e-posti teel, posti teel või muul viisil (koos "kommentaarid") nõustute, et me võime igal ajal ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada mis tahes meediumis mis tahes teie edastatud kommentaare. meile. Meil ei ole ega pea olema kohustust (1) hoida mis tahes kommentaare konfidentsiaalsena; (2) maksma hüvitist mis tahes kommentaaride eest; või (3) vastata mis tahes kommentaaridele.
Me võime, kuid meil pole kohustust, jälgida, redigeerida või eemaldada sisu, mille oleme oma äranägemise järgi ebaseaduslikud, solvavad, ähvardavad, laimavad, laimav, pornograafiline, nilbe või muul viisil taunitav või rikub mis tahes osapoole intellektuaalomandit või käesolevaid teenusetingimusi.
Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, privaatsus, isiksuse või muu isiklik või varaline õigus. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, solvavat või nilbet materjali ega arvutiviirust või muud pahavara, mis võiksid mingil viisil mõjutada teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, esineda kellegi teisena peale iseenda ega muul viisil meid või kolmandaid osapooli kommentaaride päritolu osas eksitada. Vastutate ainuisikuliselt oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

10. JAOTIS – ISIKUANDMED
Teie isikuandmete esitamist poe kaudu reguleerib meie privaatsuspoliitika. Meie privaatsuspoliitika vaatamiseks.

11. JAOTIS – VEAD, EBAÕPPSUSED JA VÄLJAjätmised
Aeg-ajalt võib meie saidil olla teavet või Teenuses, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, tutvustuste, pakkumiste, toodete saatmistasude, transiidiaegade ja saadavusega.Jätame endale õiguse parandada vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või värskendada teavet või tühistada tellimusi, kui mis tahes teave teenuses või seotud veebisaidil on ebatäpne igal ajal ilma ette teatamata (kaasa arvatud pärast tellimuse esitamist).
Me ei võta endale kohustust uuendada, muuta ega täpsustada Teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet, sealhulgas piiranguteta hinnateavet, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Teenuses või seotud veebisaidil ei rakendata täpsustatud värskendus- ega värskenduskuupäeva, mis viitab sellele, et kogu teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet on muudetud või värskendatud.

12. JAOTIS – KEELATUD KASUTUSED
Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) ebaseaduslik eesmärk; (b) kutsuda teisi sooritama või osalema mis tahes ebaseaduslikke tegusid; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi või osariigi määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada vale või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; (h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, pharmimiseks, ettekäändeks, ämblikuks, roomamiseks või kraapimiseks; (j) mis tahes nilbetel või ebamoraalsetel eesmärkidel; või (k) Teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvafunktsioonide sekkumiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusviiside rikkumise tõttu.

13. JAOTIS – GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRANG
Me ei garanteeri, esinda ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.
Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
Nõustute, et aeg-ajalt võime teenuse määramata ajaks eemaldada või eemaldada. tühistage teenus igal ajal ilma teid ette teatamata.
Nõustute sõnaselgelt, et teenust kasutate või ei saa kasutada omal vastutusel. Teenus ja kõik teenuse kaudu teile tarnitavad tooted ja teenused (välja arvatud meie poolt sõnaselgelt märgitud juhtudel) pakutakse teile kasutamiseks „sellisena” ja „nagu saadaval”, ilma mis tahes esinduste, garantiide või tingimusteta, olgu need selgesõnalised või kaudne, sealhulgas kõik kaudsed garantiid või tingimused turustatavuse, turustatava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja õiguste mitterikkumise kohta.
Mingil juhul ei vastuta QIDI TECH, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad või litsentsiandjad vigastuste, kaotuste, nõuete või otseste kahjude eest. , igasugused kaudsed, juhuslikud, karistuslikud, eri- või kaudsed kahjud, sealhulgas, kuid piiranguteta, saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, saamata jäänud sääst, andmete kadu, asenduskulud või muud sarnased kahjud, olenemata sellest, kas need tulenevad lepingust, deliktist (sealhulgas hooletusest) ), range vastutuse või muul viisil, mis tuleneb mis tahes teenuse või teenust kasutades ostetud toodete kasutamisest või mis tahes muust nõude eest, mis on mis tahes viisil seotud teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes vead või väljajätmised mis tahes sisus või mis tahes kahju või kahju, mis on tekkinud teenuse või teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamise tõttu, isegi kui neile on teatatud võimalus Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioon s ei luba vastutuse välistamist ega piiramist kaudsete või juhuslike kahjude eest, sellistes osariikides või jurisdiktsioonides on meie vastutus piiratud seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

JAOTIS 14 – HÜVITAMINE
Nõustute hüvitama, kaitsma ja kahjutuks hoidma QIDI TECH-i ja meie emaettevõtet, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, direktoreid, agente, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid , alltöövõtjad, tarnijad, praktikandid ja töötajad, kes on vabad mis tahes nõuetest või nõudmistest, sealhulgas mõistlikest advokaaditasudest, mille on esitanud mis tahes kolmas osapool, mis on tingitud käesolevate teenusetingimuste või nendesse viitena lisatud dokumentide rikkumisest või sellest, või kui olete rikkunud mis tahes seadust või kolmanda osapoole õigusi.

15. JAOTIS – ERALDATAVUS
Juhul, kui käesolevate teenusetingimuste säte on tunnistatud ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on selline säte siiski täielikult jõustatav kohaldatava õigusega lubatud ulatuses ning jõustamatu osa loetakse käesolevatest teenusetingimustest eraldatuks, ei mõjuta selline määramine muude ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

16. JAOTIS – LÕPETAMINE
Poolte kohustused ja kohustused, mis on võetud enne lõpetamiskuupäeva, jäävad pärast käesoleva lepingu lõpetamist kõigil eesmärkidel kehtima.
Need teenusetingimused kehtivad kuni teie või meie poolt nende lõpetamiseni. Võite need teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui te lõpetate meie saidi kasutamise.
Kui teie enda hinnangul ebaõnnestute või meie kui kahtlustate, et olete rikkunud käesolevate teenusetingimuste mis tahes tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ette teatamata lõpetada ja te vastutate kõigi tasumisele kuuluvate summade eest kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või võib seetõttu keelata teilt juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).

17. JAOTIS – KOGU LEPING
Kui me ei kasuta või jõusta nende teenusetingimuste mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellisest õigusest või sättest loobumist.
Käesolevad teenusetingimused ja mis tahes meie poolt postitatud poliitika või tegevusreeglid Sellel saidil või seoses teenusega moodustab kogu teie ja meie vahelise lepingu ja arusaamise ning see reguleerib teie teenuse kasutamist, asendades teie ja meie vahelised eelnevad või samaaegsed lepingud, teabevahetused ja ettepanekud, olgu need suulised või kirjalikud (sealhulgas kuid mitte ainult, teenusetingimuste mis tahes varasemad versioonid).
Käesolevate teenusetingimuste tõlgendamise ebaselgusi ei tõlgendata eelnõu koostaja vastu.

18. JAOTIS – KOHALDATAVAD SEADUSED
Nendele teenusetingimustele ja kõikidele eraldi lepingutele, mille alusel me teile teenuseid osutame, kehtivad ja tõlgendatakse kooskõlas EL-i seadustega

19. JAOTIS – TEENUSTE TINGIMUSTE MUUDATUSED
Saate vaadata uusima versiooni Teenusetingimuste punkt igal ajal sellel lehel.
Jätame endale õiguse oma äranägemisel värskendada, muuta või asendada nende teenusetingimuste mis tahes osa, postitades värskendusi ja muudatusi meie veebisait. Teie kohustus on meie veebisaiti regulaarselt muudatuste suhtes kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või teenusele pärast nende teenusetingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

20. JAOTIS – KONTAKTANDMED
Küsimused teenusetingimuste kohta tuleb saata meile aadressil alex@qd3dprinter.com..